metamorf arkitekter

KONTORET

KONTAKT

PROSJEKTER

mulighetsstudie

«hybride studentboliger i Stavanger sentrum»

VISJON

metamorf arkitekter sin visjon er å dyrke frem stedets iboende kvaliteter og potensiale for å kunne skape positive relasjoner mellom bruker og bygg.

 

 

KONTOR

metamorf arkitekter er et arkitektkontor i Stavanger med lokal kjennskap til regionen. Alle arkitektoppdrag prioriteres med tett oppfølging gjennom alle faser fra konsept til ferdig bygg. Kontoret har flere års erfaring fra prosjekter av høy kompleksitet og vanskelighetsgrad og bistår blant annet med byggesøknad, utarbeidelse av anbudsmateriale og oppfølgning på byggeplass.

 

Kontoret har arkitektfaglig kompetanse til å utføre flere typer oppdrag.

 

Arkitektfaglig rådgivning

Mulighetsstudie

Konseptutvikling

Programmering

Sol og skyggestudie

Skisseprosjekt

Arbeidstegning

3D illustrasjon

Reguleringsplan

Byggesøknad

 

 

ARBEIDSMETODIKK

metamorf arkitekter har tro på en høyttenkende, leken og kreativ prosess.

Til dette er det tilegnet en systematisk arbeidsprosess for å komme frem til løsningsforslag på en mest mulig effektiv måte. Redskapene frem til den første ideen er gjerne en papp modell eller en skisse med kullstift. Videre er det alltid et mål i seg selv å undersøke stedets iboende kvaliteter, og på den måten lete frem gode løsninger sammen med oppdragsgiver. Parallelt mellom blyantskisser og tegneprogrammet blir alle arkitektoppdrag tegnet og prosjektert etter BIM prosessen og hvor 3D visualisering er en naturlig del av presentasjonene gjennom alle prosjektets faser.

 

 

metamorf arkitekter har sentral godkjenning

metamorf arkitekter as

Muségaten 31, 40 10 Stavanger

mobil 94 19 24 49

Org. no 915 644 740